Μέγεθος κειμένου:

Σ
την παρούσα ιστοσελίδα (Βασικό μενού-Υποβολή καταγγελίας) είναι δυνατή η 24ωρη υποβολή καταγγελιών που αφορούν α) προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις συναλλαγές τους με τις επιχειρήσεις για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών και β) παρεμπόριο

Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή λειτουργεί η «Γραμμή Καταναλωτή-1520» στην οποία απευθύνονται οι πολίτες κι έχουν τη δυνατότητα να:

  • Υποβάλλουν παράπονα-ερωτήσεις- καταγγελίες
  • Ζητούν συμβουλές
  • Ενημερώνονται για καταναλωτικά ζητήματα

H τηλεφωνική γραμμή είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές τις καθημερινές από τις 09:00 μέχρι τις 15:00.

Στατιστικά 1520